Công thức tính động năng – cơ năng – thế năng

IMG_256

Công thức tính động năng

Động năng: là năng lượng của vật có được do chuyển động.

Biểu thức:  Rendered by QuickLaTeX.com

Định lý động năng (Công sinh ra): 

Công thức tính thế năng

1. Thế năng trọng trường:

  Rendered by QuickLaTeX.com

Trong đó:

m: khối lượng của vật (kg)
h: độ cao của vật so với gốc thế năng (m)
g = 9.8 hay 10(m/s2)

Định lý thế năng (Công A sinh ra):  Rendered by QuickLaTeX.com

2. Thế năng đàn hồi: 

Định lý thế năng (Công A sinh ra):  Rendered by QuickLaTeX.com

Công thức tính cơ năng

1. Cơ năng của vật chuyển động trong trọng trường:

Rendered by QuickLaTeX.com

2. Cơ năng của vật chịu tác dụng của lực đàn hồi:

Rendered by QuickLaTeX.com

=> Trong một hệ cô lập cơ năng tại mọi điểm được bảo toàn.