Sự điện li hóa 11 – Lý thuyết và một số dạng bài tập

Nguồn trích dẫn: toppy.vn

Sự điện li hóa 11 là kiến thức đầu tiên trong giáo trình học tập môn hóa học lớp 11. Trong kiến thức về sự điện li hay còn gọi là sự ion hóa, người ta sẽ nghiên cứu về các nguyên tử hay phân tử trao đổi ion với nhau trong môi trường nước. Các electron ở vỏ nguyên tử sau quá trình tích trữ hoặc bị thâm hụt năng lượng sẽ biến thành ion dương hoặc âm.

Trong bài viết dưới đây, Toppy sẽ giúp các bạn hệ thống một cách dễ hiểu nhất về lý thuyết sự điện li hóa 11 và các bài tập cơ bản. Trả lời được các câu hỏi thường gặp: Sự điện li là gì? Sự điện li lớp 11 gồm những dạng bài tập và cách giải như thế nào?

Sự điện li hóa 11 và chất điện li

Sự điện li là quá trình phân li của các ion thành các cation và anion khi chất đó tan vào dung dịch nước hoặc nóng chảy ở nhiệt độ của chúng.

Các phân tử được phân li ra nhờ vào quá trình giải phóng năng lượng của các electron. Khi độ âm điện của oxi trong phân tử nước quá lớn sẽ hút cặp electron lệch về phía nó. Các ion dương là ion bị tách bởi nguyên tử oxi còn ion âm được tách ra bởi nguyên tử hidro.

Khi làm thí nghiệm cắm dây điện để thử độ dẫn điện của các chất là đường saccarozơ, nước cất và dung dịch nước muối NaCl thì chỉ có dung dịch nước muối NaCl dẫn điện. Từ đó, ta có thể kết luận, các dung dịch axit, dung dịch bazơ và dung dịch muối đều là dung dịch dẫn điện.

Sự điện li

Chất điện li có thể hiểu là những chất khi tan vào môi trường dung dịch nước tạo thành dung dịch có thể dẫn điện nhờ quá trình phân li thành các cation và anion có thể dẫn điện.

Có thể diễn tả hiện tượng này bằng các phương trình hóa học như sau:

Phương trình hóa học về sự điện li

Phân loại về chất điện li

Chất điện li có thể phân thành hai loại là chất điện li mạnh và chất điện li yếu nhờ vào độ điện li. Nhờ vào sự phân biệt như vậy, có thể phán đoán được hướng phản ứng của chất đó và làm các bài tập về phân biệt các chất hoặc loại bỏ các trường hợp không phản ứng sự điện li hóa 11.

Cân bằng hóa học – Nắm chắc kiến thức hóa 10 cùng Toppy

Độ điện li

Độ điện li được tính theo công thức :

Chỉ số này được hiểu là sự biểu thị mức độ phân li các cation và anion của các chất điện li. Trong đó α của một chất điện li là độ điện li được tính bằng tỉ số giữa các phân tử đã phân li thành ion (n) và tổng tất cả các phần tử được hòa tan trong nước (no).

Độ điện li cũng có thể tính bằng tỉ số giữa phần nồng độ mol chất tan đã phân li Cp và tổng nồng độ mol chất hòa tan trong nước:

Chỉ số của độ điện li còn phụ thuộc vào bản chất của các thành phần chất tan trong nước, bản chất của dung môi hòa tan chất điện li, nhiệt độ phòng thí nghiệm, nồng độ của chất điện li.

Chất điện li mạnh

Sự điện li hóa 11 có thể chia ra chất điện li mạnh hay yếu nhờ vào độ điện li, các chất điện li khi tan vào môi trường dung môi và phân li ra cation và anion hoàn toàn thì được coi là chất điện li mạnh. Có độ α = 1.

Các chất được coi là có tính điện li mạnh như:

Dung dịch bazơ tan hầu như đều phân li thành gốc kim loại và OH–

Dung dịch axit mạnh hầu như đều phân li hết thành H+ và gốc axit.

Một số muối của axit mạnh, trừ một số muối Clo và muối Sunfat kết tủa.

Muối của axit yếu hầu như đều phân li hết

Muối axit có chứa H+ linh động

Chất điện li mạnh

Vì là chất điện li mạnh nên các phương trình hóa học đều là dấu mũi tên một chiều.

Các chất điện li yếu

Đây là chất mà khi tan trong nước, chỉ có một số ít phân li được thành cation và anion, phần phân tử hòa tan phần lớn chỉ tồn tại dạng phân tử trong dung dịch, không có khả năng dẫn điện và trao đổi ion nhiều.

Sự điện li của nước

Sự điện li của nước là rất yếu, cũng như vậy với các axit yếu và bazo yếu, Chính vì hoạt động yếu nên các phương trình hóa học được biểu thị bằng dấu mũi tên hai chiều.

Nitơ là gì? – Cùng Toppy giải đáp thông tin chi tiết nhất

Một số bài tập liên quan tới sự điện li hóa 11

Dựa vào sự phân li ion mà có thể phân biệt các chất bằng chất chỉ thị màu như quỳ tím và phenolphtalein. Các tính này sẽ phụ thuộc vào độ pH của dung dịch, sau khi phân li, dựa vào số liệu bài cho, các bạn học sinh sẽ tìm được nồng độ của từng thành phần ion.

Cơ chế hoạt động của chất chỉ thị màu

Với các bài tập về sự điện li hóa 11 tính về nồng độ mol khi đề bài cho nồng độ các chất, chúng ta có hai bước để làm.

Viết được quá trình phân li của các chất

Sử dụng phương trình hóa học vừa viết để từ nồng độ mol của từng chất suy ra nồng độ mol của ion cần tính.

Bài tập về sự điện li hóa 11

Mong rằng Toppy đã khái quát cho bạn một số kiến thức cơ bản để bạn áp dụng vào bài tập của mình. Vì sự điện li là khởi đầu của môn hóa học lớp 11, chúc các bạn hiểu được nó và hoàn thành tốt bài tập của mình.

Đọc thêm các bài viết khác:

Liên kết ion – tinh thể ion: Học tốt hóa 10 cùng Toppy(Mở trong cửa số mới)

Chất dẫn điện và chất cách điện là gì? Kiến thức vật lý 7(Mở trong cửa số mới)

Điện thế hiệu điện thế – Khái niệm và công thức chi tiết(Mở trong cửa số mới)

Động cơ điện một chiều là gì bạn có biết? Kiến thức vật lý 9(Mở trong cửa số mới)

Hóa trị và số o