Sắp xếp theo:

Công thức tính chu vi hình thoi và ví dụ áp dụng

Bài thơ về công thức toán học (Hình học + Lượng giác)

Công thức tính chu vi hình thang và ví dụ

Công thức tính chu vi hình tam giác và ví dụ áp dụng

Công thức tính chu vi hình vuông và ví dụ áp dụng

Công thức tính chu vi hình chữ nhật và ví dụ áp dụng

Công thức tính chu vi hình tròn và ví dụ áp dụng

Hình hoa tuyết có bao nhiêu chiều?

“Toán học mờ” có mơ hồ không?

Vì sao dùng phương pháp thay thế dần ta lại nhận được các hình vẽ có hoạ tiết đẹp?

Vì sao phương pháp thay thế dần lại cho một con số có tính ngẫu nhiên?

Vì sao phương pháp thay thế dần ngày càng tỏ ra quan trọng?

Chúng ta biết dùng toán học có thể mô phỏng nhiều hiện tượng trong đời sống. Thế nhưng liệu có thể dùng toán học để mô phỏng chiến tranh không?

Câu chuyện về số vô cùng bé và số 0 như thế nào?

Vì sao “thanh gỗ dài 1 m, mỗi ngày lấy một nửa” sẽ muôn đời không lấy hết?

Vì sao khi dùng phương pháp gấp giấy ta lại dùng con số 0,618?

Dùng phương pháp gấp giấy đểtiến hành thí nghiệm như thế nào?

Vì sao dùng phương pháp thí nghiệm chéo có thể tăng cao hiệu suất thí nghiệm?

Vì sao dùng phương pháp xác suất có thể tính được giá trị gần đúng của số π?

Vì sao khi tung đồng xu, số lần xuất hiện mặt sấp, mặt ngửa như nhau?