Công thức tính chu vi hình tam giác và ví dụ áp dụng

Chu vi hình tam giác là gì? Công thức tính chu vi hình tam giác, cách tính chu vi hình tam giác.
IMG_256

Định nghĩa chu vi hình tam giác

Chu vi tam giác bằng tổng 3 cạnh của tam giác đó.

Công thức tính chu vi hình tam giác

P = a + b + c

Trong đó:

  • P: chu vi tam giác
  • a,b,c: 3 cạnh của tam giác

Ví dụ về cách tính chu vi hình tam giác

Cách tính chu vi hình tam giác cân

Tam giác cân là trường hợp đặc biệt của tam giác thường khi có 2 cạnh có độ dài bằng nhau. Công thức tính chu vi tam giác cân tương tự như tam giác thường chỉ khác do tam giác cân nên độ dài 2 cạnh bằng nhau => chỉ cần biết độ dài 2 cạnh và tam giác cân tại đỉnh nào bạn có thể xác định chu vi hình tam giác.

Ví dụ: Cho tam giác ABC cân tại A, AB = 5cm, BC = 9cm. Tính chu vi tam giác.

IMG_256

Lời giải:

Do tam giác ABC cân tại A => AB = AC = 5cm

Chu vi tam giác ABC là: P = AB + AC + BC = 5 + 5 + 9 = 19 cm

Cách tính chu vi hình tam giác đều

Tam giác đều là trường hợp đặc biệt của tam giác khi 3 cạnh của tam giác đều bằng nhau. Như vậy để tính chu vi tam giác chỉ cần biết độ dài 1 cạnh của tam giác đều.

P = a + b + c = 3 * a = 3 * b = 3 * c

Cách tính chu vi hình tam giác vuông

Tam giác vuông là trường hợp đặc biệt của tam giác khi trong tam giác có 1 góc vuông. Để tính chu vi tam giác vuông khi đề bài chỉ cho độ dài 2 cạnh của tam giác bạn vẫn có thể tính chu vi tam giác dựa vào định lý Pitago để tính độ dài cạnh còn lại khi biết độ dài 2 cạnh kia.

Ví dụ: Tam giác ABC vuông tại A, độ dài cạnh AB = 15cm, độ dài cạnh AC = 20cm. Tính chu vi tam giác ABC.

IMG_258

Lời giải:

Do tam giác ABC vuông tại A nên ta có:

 (theo định lý Pitago trong tam giác vuông)

=> BC2 = 152 + 202

=> BC2 = 625 cm

=> BC = 25 cm

Vậy chu vi tam giác vuông ABC là:

PABC = AB + AC + BC

=> PABC = 15 + 20 + 25 = 60 cm

Vậy chu vi tam giác ABC bằng 60 cm.