Chồng: Đối với vợ chồng bắt đầu sự mào đầu tốt nhất là mặc hay cởi quần áo?

Từ khóa tìm kiếm: Bác sĩ giải đáp về chuyện ấy – Ferederic Rossiter

Bác sĩ: Đa số bắt đầu bằng mặc quần áo vì cơ thể khỏa thân có sức gợi tình mạnh hơn so với mặc hoặc cởi một nửa.