Vợ: Nhiều phụ nữ nói rằng, họ hoàn toàn thờ ơ với sự cực khoái của bản thân. Vậy bác sĩ giải thích điều đó thế nào?

Từ khóa tìm kiếm: Bác sĩ giải đáp về chuyện ấy – Ferederic Rossiter

Bác sĩ: Những phụ nữ đã bị dằn vặt bởi sự không hiểu biết hoặc thiếu hiểu biết về cốt lõi của vấn đề.

Người vợ trẻ nói chung có thể không biết rằng, cô ta có thể đạt được sự cực khoái. Nhiều người theo quan điểm cho rằng, chỉ cần đàn ông đạt được cực khoái là đủ. Họ không muốn làm phiền lòng chồng bằng cái gì đó, để có thể ngăn cản anh ta đạt được cực khoái. Có những phụ nữ, xem việc cực khoái như một hành động suy đồi, trái với đạo đức. Còn có rất nhiều nguyên nhân, nhưng chúng đều không có căn cứ.

Ông chồng, có người vợ có những quan điểm như vậy, cần phải lập tức giải thích cho cô ta biết rằng, tình dục là hoạt động cần thiết của cơ thể, cần tạo ra sự đồng khoái cảm cho cả hai người.