Chồng: Khi nào và bằng cách nào có thể xác định chính xác rằng, phụ nữ đã hoàn toàn thỏa mãn? Tôi nghĩ rằng chỉ đơn giản hỏi cô ta không chưa chắc đã đúng?

Từ khóa tìm kiếm: Bác sĩ giải đáp về chuyện ấy – Ferederic Rossiter

Bác sĩ: Anh nói đúng, quan hệ tình yêu không thể dựa trên cơ sở của câu trả lời “có” hoặc “không”. Đừng bắt đầu khi phụ nữ nói “không”. Cần áp dụng các biện pháp và ước đoán khác. Chú ý tới những gì cô ta nói khi đến lúc bắt đầu đi ngủ.