Vợ: Vợ chồng có cần ngủ khỏa thân không?

Từ khóa tìm kiếm: Bác sĩ giải đáp về chuyện ấy – Ferederic Rossiter

Bác sĩ: Vấn đề này phải do vợ chồng quyết định. Nhưng cần thiết biết rằng, số người ngủ khỏa thân ngày càng tăng, mặc dù từ góc độ tình dục điều đó cũng không cần thiết.