Chồng: Thưa bác sĩ, một người thường xuyên phóng tinh được liệu có bị vô sinh không?

Từ khóa tìm kiếm: Bác sĩ giải đáp về chuyện ấy – Ferederic Rossiter

Bác sĩ: Có thể, bởi lẽ vô sinh không phải do ít tinh dịch mà do lượng tinh trùng trong tinh dịch không đủ.